Traumer og oppvekst

Vår tidligste tilknytning som mennesker er en kroppslig opplevelse, og vår relasjon til egen kropp blir dannet mens vi er babyer, lenge før vi utvikler språk. Når forholdet til våre omsorgspersoner føles skremmende, påtrengende eller overveldende, endres forholdet til kroppen; den blir en fiende, ikke en alliert.

 

Vonde følelser og kroppsfornemmelser barnet får i møte med den eller de som vekker frykt, blir ikke regulert, nettopp fordi det er omsorgspersonen som skaper frykten. Dermed skades tilknytningen fordi relasjonen blir utrygg og uforutsigbar, og barnet må utvikle ulike strategier for å tilpasse seg og overleve i sitt miljø.

Uten en trygg tilknytning som kilde til beskyttelse og trøst når man er barn, klarer ikke nervesystemet å utvikle evnen til å regulere følelser, og man blir mer sårbar i møte med livets utfordringer. Også traumatiske hendelser i voksen alder kan føre til endringer i nervesystemet som påvirker både psyke og kropp i form av angst, depresjon, smerter o.a.

Selvbildet blir gjerne påvirket av dette, og man kan utvikle et lavt selvbilde med skam, skyldfølelse, selvforakt og sterk frykt for å bli forlatt og avvist av andre. Dette kan føre til uklare grenser og økt sårbarhet, eller man isolerer seg og unngår kontakt med mennesker. Man kan også utvikle atferdsproblemer, avhengighetsproblemer, spiseforstyrrelser, selvskading og rusproblematikk.

Under mange psykiske problemer ligger det ofte traumer, både utvilklingstraumer slik som beskrevet over, eller traumatiserende hendelser i voksen alder. 

I terapien setter vi søkelys på underliggende traumer som du kanskje ikke engang vet at du har. Men kroppen din husker dem og kan fortelle gjennom symptomene du sliter med.