Tjenester og priser

Det er mange årsaker til at folk oppsøker psykisk hjelp, og alle har sine individuelle grunner. Det som er felles, er at problemene er blitt for vanskelige å håndtere på egen hånd, enten det er nedstemthet, engstelse, vonde tanker, kriser, vanskelige overganger i livet, traumer eller andre ting. Man kan ha  utviklet uheldige mønstre for hvordan man reagerer og handler i en del situasjoner, og som man ønsker hjelp til å forandre på. Da er det fint å kunne ta tak i dette sammen med en terapeut som ser hele mennesket.

01.
Førstegangskonsultasjon
(også tilgjengelig som videoterapi)

Når du kommer til meg, bruker vi den første timen til å bli litt bedre kjent. Du kan fortelle om dine utfordringer, ønsker og mål, og jeg vil hjelpe deg med det du sliter med så du kan begynne å føle deg bedre. Så lager vi en plan for videre oppfølging. 

 

Du trenger ikke henvisning fra lege, men kan bestille time direkte. Jeg har ikke refusjonsordning, så behandlingen må betales av den enkelte. Avbestilling må skje så snart som mulig og senest innen dagen før. 

En førstegangskonsultasjon varer i 90 minutter.

Pris kr. 990,00

Du kan betale med kort, Vipps eller faktura.

Timer som ikke avbestilles  senest dagen før, må betales i sin helhet, uansett årsak.

02.
Individuell terapi
(også tilgjengelig som videoterapi)

Sensorimotorisk psykoterapi er en skånsom behandling for deg som har opplevd traumatiske hendelser og/eller sliter med tilknytning til andre mennesker.

 

Ved å ta utgangspunkt i kroppens sansefornemmelser og bevegelser kan traumeminner bli bearbeidet uten at du trenger å fortelle så mye. Har du reaksjonsmønstre du gjerne vil forandre på, tar vi tak i disse ved å utforske både kroppsfornemmelser, tanker og følelser. 

Varighet: 60 minutter / 90 minutter

Pris kr. 790,00 / kr. 990,00

Du kan betale med kort, Vipps eller faktura.

Timer som ikke avbestilles  senest dagen før, må betales i sin helhet.

03.
Parterapi

Av og til kan det være vanskelig å få samlivet til å fungere slik dere ønsker det. Kommunikasjonen er kanskje ikke alltid  så god, og konfliktnivået kan være høyt. Dere kan ha opplevd  både tillitsbrudd og svik.

 

I sensorimotorisk parterapi ser vi både på tilknytningsmønstre, tanker og  følelser, men også hvordan kroppsspråket påvirker relasjonen ubevisst. Å få noen å snakke med om det vanskelige og sette søkelys på den ubevisste kommunikasjonen, kan være med på å løse opp konflikter og finne nye veier videre.

Varighet 60 minutter

Pris kr. 790,00

Du kan betale med kort, Vipps eller faktura.

Timer som ikke avbestilles  senest dagen før, må betales i sin helhet.