Tjenester og priser

01.
Førstegangskonsultasjon
(også tilgjengelig som videoterapi)

Det er mange årsaker til at folk oppsøker psykisk hjelp, og alle har sine individuelle grunner. Det som er felles, er at problemene er blitt for vanskelige å håndtere på egen hånd, enten det er nedstemthet, engstelse, vonde tanker, kriser, vanskelige overganger i livet, traumer eller andre ting.

 

Man kan ha  utviklet uheldige mønstre for hvordan man reagerer og handler i en del situasjoner, og som man ønsker hjelp til å forandre på. Da er det fint å kunne ta tak i dette sammen med en terapeut som ser hele mennesket.

 

Når du kommer til meg, bruker vi den første timen til å bli litt bedre kjent. Du kan fortelle om dine utfordringer, ønsker og mål, og jeg vil hjelpe deg med det du sliter med så du kan begynne å føle deg bedre. Så lager vi en plan for videre oppfølging. 

 

Du trenger ikke henvisning fra lege, men kan bestille time direkte. Jeg har ikke refusjonsordning, så behandlingen må betales av den enkelte. Avbestilling må skje så snart som mulig og senest innen dagen før. 

En førstegangskonsultasjon varer i 90 minutter.

Pris kr. 700,00

Du kan betale med kort, Vipps eller faktura.

Timer som ikke avbestilles  senest dagen før, må betales i sin helhet, uansett årsak.

02.
Individuell terapi
(også tilgjengelig som videoterapi)

Sensorimotorisk psykoterapi er en skånsom behandling for deg som har opplevd traumatiske hendelser og/eller sliter med tilknytning til andre mennesker. Ved å ta utgangspunkt i kroppens sansefornemmelser og bevegelser kan traumeminner bli bearbeidet uten at du trenger å fortelle så mye. Har du reaksjonsmønstre du gjerne vil forandre på, tar vi tak i disse ved å utforske både kroppsfornemmelser, tanker og følelser. 

Varighet: 60 minutter

Pris kr. 550,00

Du kan betale med kort, Vipps eller faktura.

Timer som ikke avbestilles  senest dagen før, må betales i sin helhet.

03.
Utvidet terapitime
(også tilgjengelig som videoterapi)

Trenger du ekstra oppfølging, kan det være greit å få sensorimotorisk psykoterapi med god tid. Av og til er det ekstra utfordringer i hverdagen, og du trenger mer hjelp og støtte. Da kan du få en utvidet time. Innholdet er det samme som i individuell terapi, men vi har større tidsramme. 

Varighet 90 minutter

Pris kr. 700,00

Du kan betale med kort, Vipps eller faktura.

Timer som ikke avbestilles  senest dagen før, må betales i sin helhet.

Hvordan dempe angstanfall? Få Gratis Tips!

Vita Nova Traumeterapi

Industrigata 6, 4632 Kristiansand

Telefon +47 929 91 015

  • Vita Nova Traumeterapi

© 2020 by Vita Nova Traumeterapi

Mail: post@vitanova.no

Org.nr. 920 603 084