Søk
  • Vita Nova Traumeterapi

Hvordan møte vanskelige følelser?

Oppdatert: 2. apr. 2020

Hvis vi skal kunne mestre livets motgang, må vi lære oss å forstå, håndtere og akseptere våre egne følelser. Hvordan du selv ble møtt som barn har stor innvirkning på hvordan du håndterer dine egne følelser som voksen. Ble du trøstet når du var lei deg, respektert når du var sint og roet ned når du var ute av deg? Eller prøvde de voksne å avlede, ignorere eller straffe deg fordi du reagerte som du gjorde?


Skam vs. bekreftelse


Foreldres håndtering av barnas følelser har mye å si for barnas emosjonelle, sosiale og psykiske utvikling. I situasjoner der barnet er sint og gråter kan det være godt ment å prøve å få barnet til å føle seg bedre ved å stille spørsmål om det faktisk forholder seg slik det tror. Eller barnets reaksjon kan bli kritisert, bagatellisert og ugyldiggjort - eller i verste fall straffet eller fullstendig ignorert.


Det som da skjer, er at barnet vil oppleve at det har feil følelser eller at følelsene ikke betyr noe, og skammen kommer inn. Barnet vil dermed kjenne skam i stedet for den ekte følelsen det egentlig har. Kan du kjenne deg igjen i noe av dette fra din barndom?


Følelser trenger å bli sett og akseptert. Vi trenger å sette ord på dem, og vi trenger noen som bekrefter at det gir mening i å reagere slik vi gjør. Så trenger vi å få vårt behov møtt, enten det er bekreftelse, trygghet, trøst eller å mestre seg selv.


Men hvordan bekrefter vi våre egne følelser? For det første innebærer det å akseptere at det er ok å føle slik vi gjør. For eksempel kan vi si til oss selv hvis vi er redde for å presentere noe på jobben: "Klart jeg blir engstelig, det er jo litt skummelt å stå der oppe og snakke foran de andre." Fikk vi ikke denne bekreftelsen som barn, må vi gi den til oss selv som voksne, selv om det kan føles dumt.


Å bekrefte følelsene våre er ikke lett å gjøre på egenhånd hvis vi ikke opplevde det som barn. Men hvis vi klarer det, om enn bare litt, kan det på sikt hjelpe oss å håndtere følelsene våre bedre og gi mer robusthet og styrke i møte med livets utfordringer.


49 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Når man føler seg ute av kontroll i usikre tider, er det lett å miste motet og klandre seg selv. Men kanskje trenger vi heller en følelse av håp og positiv innflytelse på situasjonen? I denne videoen

Sliter du med påtrengende minner om noe vondt du har opplevd? Unngår du alt som minner om hendelsen? Er du på vakt og skvetter for hver minste ting? Da kan det være at du har PTSD. Mennesker med PTSD

Mange ringer 113 fordi de tror at de har fått et hjerteattakk og holder på å dø. Det som egentlig skjer, er at de har et panikkanfall. Symptomene er nemlig svært kroppslige, så det er ikke rart at de