Sensorimotorisk psykoterapi

Sensorimotorisk psykoterapi er en svært skånsom, kroppsorientert behandlingsmetode, uten særlig behov for berøring. Terapien fokuserer på posttraumatisk stress som har satt seg i kroppen og nervesystemet, og de psykiske og fysiske symptomene og forstyrrelsene som følger med. 

 

Den som har vært utsatt for traumer, har ofte et høyt angst- og stressnivå, enten traumene skjedde i barndom eller i voksen alder. Kroppen vil nemlig fortsette å reagere slik den reagerte under de omstendighetene da det overveldende skjedde, og dette påvirker både tanker og følelser i nåtid.

Vår tidligste tilknytning som mennesker er en kroppslig opplevelse, og vår relasjon til egen kropp blir dannet lenge før vi utvikler språk. Når forholdet til våre omsorgspersoner føles skremmende, påtrengende eller overveldende, endres forholdet til kroppen; den blir en fiende, ikke en alliert.

Uten en trygg tilknytning som kilde til beskyttelse og trøst når man er barn, klarer ikke nervesystemet å utvikle evnen til å regulere følelser, og man blir mer sårbar i møte med livets utfordringer. Også traumatiske hendelser i voksen alder kan føre til endringer i nervesystemet som påvirker både psyke og kropp i form av angst, depresjon, smerter o.a.

Selvbildet blir gjerne påvirket av dette, og man kan utvikle et lavt selvbilde med skam, skyldfølelse, selvforakt og sterk frykt for å bli forlatt og avvist av andre. Dette kan føre til uklare grenser og økt sårbarhet, eller man isolerer seg og unngår kontakt med mennesker. Man kan også utvikle atferdsproblemer, avhengighetsproblemer, spiseforstyrrelser, selvskading og rusproblematikk.

Mens tradisjonelle terapiformer fokuserer på tanker og følelser, kobler sensorimotorisk psykoterapi på hele mennesket. Terapien integrerer dermed kroppslige erfaringer med emosjonelle og kognitive opplevelser. Vi jobber med hvordan det du har opplevd, fortsatt påvirker deg i nåtiden. Terapien skal skape nye, gode erfaringer i stedet for at den gamle historien gjentar seg.

I første fase av behandlingen legges det vekt på trygghet og stabilisering av symptomer. Vi samarbeider om å regulere nervesystemet ditt slik at symptomene reduseres, og du lærer å hente deg inn når du føler deg overveldet eller altfor passiv. Vi jobber også med å få på plass gode grenser og finne både det fysiske og psykiske fotfestet.

I andre fase blir traumeminner bearbeidet, men uten at du må fortelle så mye. Det er nervesystemet ditt som bearbeider det som har skjedd, på sin egen, naturlige måte. Vi jobber også med hvordan det du har opplevd har påvirket tanker, følelser og personligheten din.

I tredje fase fokuserer vi på nye ferdigheter i forhold til egen karakter og relasjoner til andre. I alle tre fasene legger jeg vekt på å tilpasse behandlingen slik at dine behov blir møtt. Målet er at du skal kunne føle deg trygg og ivaretatt hele tiden.

Tilnærmingen er i samsvar med nyere hjerneforskning og nevrobiologi (Bessel van der Kolk, Stephen Porges m.fl.). Metoden er utviklet av amerikanske Pat Ogden (PhD), en pioner innen somatisk psykologi og grunnlegger av Sensorimotor Psychotherapy Institute i USA.

Metoden kom til Norge i 2010 ved Modum Bad og RVTS Sør, og det har har siden den gang blitt holdt en rekke kurs i regi av de ulike RVTS- regionene som en tilleggsutdanning for helsepersonell. 

Hvordan dempe angstanfall? Få Gratis Tips!

Vita Nova Traumeterapi

Industrigata 6, 4632 Kristiansand

Telefon +47 929 91 015

  • Vita Nova Traumeterapi

© 2020 by Vita Nova Traumeterapi

Mail: post@vitanova.no

Org.nr. 920 603 084