Sensorimotorisk psykoterapi

Sensorimotorisk psykoterapi er en form for samtaleterapi som orienteres rundt kroppslige fornemmelser, følelser og tanker. I traumeterapien fokuserer vi på posttraumatisk stress som har satt seg i kroppen og nervesystemet, og de psykiske og fysiske symptomene og forstyrrelsene som følger med. Behandlingen er uten fysisk berøring. Det er ikke det samme som fysioterapi  / psykomotorisk fysioterapi, men adresserer likevel psykosomatiske problemer. 


Når traumene er bearbeidet, ser vi nærmere på uheldige relasjonsmønstre som har oppstått som følge av det du har opplevd. ​Strever du med tilknytningsproblemer, har du kanskje vansker med synet på verden, deg selv og forholdet til andre mennesker. Psykoterapien retter seg mot slike vansker og hvordan disse påvirker kroppen og personligheten.

Den som har vært utsatt for traumer, har ofte et høyt angst- og stressnivå, enten traumene skjedde i barndom eller i voksen alder. Kroppen vil nemlig fortsette å reagere slik den reagerte under de omstendighetene da det overveldende skjedde, og dette påvirker både tanker og følelser i nåtid.

Mens tradisjonelle terapiformer fokuserer på tanker og følelser, kobler sensorimotorisk psykoterapi på hele mennesket. Terapien integrerer dermed kroppslige erfaringer med emosjonelle og kognitive opplevelser. Vi jobber med hvordan det du har opplevd, fortsatt påvirker deg i nåtiden. Terapien skal skape nye, gode erfaringer i stedet for at den gamle historien gjentar seg.

I første fase av traumebehandlingen legges det vekt på trygghet og stabilisering av symptomer. Vi samarbeider om å regulere nervesystemet ditt slik at symptomene reduseres, og du lærer å hente deg inn når du føler deg overveldet eller altfor passiv. Vi jobber også med å få på plass gode grenser og finne både det fysiske og psykiske fotfestet.

I andre fase blir traumeminner bearbeidet, men uten at du må fortelle så mye. Det er nervesystemet ditt som bearbeider det som har skjedd, på sin egen, naturlige måte. Vi jobber også med hvordan det du har opplevd har påvirket tanker, følelser og personligheten din.

I tredje fase fokuserer vi på nye ferdigheter i forhold til egen karakter og relasjoner til andre. I alle tre fasene legger jeg vekt på å tilpasse behandlingen slik at dine behov blir møtt. Målet er at du skal kunne føle deg trygg og ivaretatt hele tiden.

Tilnærmingen er i samsvar med nyere hjerneforskning og nevrobiologi (Bessel van der Kolk, Stephen Porges m.fl.). Metoden er utviklet av amerikanske Pat Ogden (PhD), en pioner innen somatisk psykologi og grunnlegger av Sensorimotor Psychotherapy Institute i USA. Metoden bygger på en psykodynamisk grunnlagsforståelse og integrerer også elementer fra kognitiv atferdsterapi, nyere nevrovitenskap og tilknytnings- og dissosiasjonsteori. Mindfulness er også sentralt.

Metoden kom til Norge i 2010 ved Modum Bad og RVTS Sør, og det har har siden den gang blitt holdt en rekke kurs i regi av de ulike RVTS- regionene som en tilleggsutdanning for helsepersonell. 

PARTERAPI

Sensorimotorisk parterapi tar utangspunkt i den ubevisste kroppslige kommunikasjonen, som ofte formidler et annet budskap enn det man sier. Kroppen bærer med seg alle våre tidligere erfaringer og tilknytningsmønstre, og ubevisste deler herfra kan komme opp og forstyrre relasjonen og bidra til økt konfliktnivå uten at man skjønner hvorfor.

 

Ved å bli oppmerksom på eget tilknytningsmønster og egen relasjonshistorie og hvordan dette påvirker parforholdet, kan konflikter heller bli utgangspunkt for ny innsikt og relasjonell heling i stedet for kilde til frustrasjon og smerte.