Kjøpsvilkår

 • Vilkår for bruk av nettkurs

  Selger er Vita Nova Traumeterapi v /Julie Falch Bjørklid, Industrigata 6, [email protected],
  tlf. +47 929 91 015, org.nr. 920 603 084, heretter kalt selger/selgeren.

  Kjøper er den som foretar bestillingen av nettkurset, heretter kalt kjøper/kjøperen.*

  1. Kjøper har tilgang til nettkurset i henhold til informasjonen som er gitt på kursets offisielle informasjonsside.
  2. Deltakelse på nettkurset gir ikke noen garanti for forbedring av kjøpers helsetilstand. Kjøper er selv er ansvarlig for å oppsøke lege for nødvendig helsehjelp.
  3. Kjøper aksepterer at tilgangen til nettkurset er for egen personlige og ikke-kommersielle bruk, og skal ikke overdras til andre. Kjøper skal ikke dele verken brukernavn eller passord med andre.

   Kjøper skal heller ikke modifisere, redigere, kopiere, selge, distribuere, duplisere, lease, reprodusere, endre, forbedre eller på noen måte utnytte noe av nettkurset på noen måte eller i noe medium (inkludert via e-post eller andre elektroniske midler).

  Kjøper samtykker i at selger kan lagre og behandle personopplysninger i henhold til personvernerklæringen